Čtyři pilíře přátelství (Pokročilá meditace laskavosti)

Čtyři pilíře přátelství představují pokročilou praxi meditace přátelství (laskavosti). Tuto praxi proto doporučujeme provádět pouze, pokud jste si již osvojili základní praxi přátelství. Viz zde:

http://www.mindfulnessclub.cz/rozvoj-pratelstvi

V rámci této praxe rozvíjíme čtyři komplementární kvality vyrovnanosti, laskavosti, soucitu a společné radosti:

ROVNOST vytváří základ celé praxe, jelikož pomáhá překonat zaujetí (Nenávist vůči nepřátelům, lpění na přátelích a neuvědomělý nezájem o neutrálně vnímané lidi) a díky tomu jasněji vnímat ostatní lidi. Pomáhá také porozumět „v čem jsem si s druhými podobný/á, že stejně já jsou ovlivňování okolnostmi -  zejména svojí výchovou, stejně jako já se něčeho bojí, něco je štve, nechtějí se trápit, chtějí být šťastní. Stejně jako já mají základní potřeby jako bezpečí, zdravý, respekt, svoboda a porozumění.

LASKAVOST pomáhá rozvíjet pocit přátelství a bezpodmínečný zájem o druhého, ať už se má lépe nebo hůře než já.

SOUCIT prohlubuje přátelství a zájem o druhého skrze vnímání bolestivých věcí v jeho/jejím životě. Pomáhá tak mimo jiné překonávat lhostejnost, či dokonce krutost vůči některým lidem, především těm, které hodnotíme jako nepříjemné.

SPOLEČNÁ RADOST se zaměřuje na to co se druhému daří a dělá mu/jí radost, pomáhá nám překonat žárlivost a přehnanou rivalitu s ostatními a umožňuje nám pocítit radost ze všeho dobrého co ostatní zažívají.

Tato praxe představuje sekulární (ne-náboženskou) verzi tradiční praxe čtyř nezměrností (four immesurables), která je jednou ze základních součástí většiny buddhistických i védických nauk (Zeng et al. 2015). Toto cvičení nám pomáhá být přátelštějším člověkem vůči ostatním i nám samotným. Opakovaná praxe nám výrazně pomáhá zklidnit naši mysl a osvobodit ji o veškerých předsudků vůči ostatním lidem