O nás

Mindfulness & Mindfulness Club

Mindfulness je schopnost plně si uvědomovat, co prožíváme v přítomném okamžiku. Stovky vědeckých studií prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity a budování kvalitnějších vztahů. V businessu (např. Google, McKinsey), na univerzitách (např. Harvard, Oxford, Berkeley) i ve zdravotnictví - mindfulness dnes pomáhá lidem po celém světě lépe zvládat životní i pracovní výzvy.

Mindfulness Club podporuje rozvoj mindfulness v ČR a na Slovensku. Sdružujeme zkušené oborníky, pořádáme otevřené semináře i intenzivní tréningové programy, a šíříme aktuální a zajímavé informace z oboru.

Naším hlavním cílem je zpřístupnit kvalitní informace a techniky pro každého. Pravidelně proto pořádáme otevřené workshopy a také přednášky na univerzitách. Účast je vždy zdarma. Stačí se zaregistrovat přijít.

Pořádáme také ucelené, vědecky ověřené tréninkové programy a zhruba dvakrát do roka organizujeme konferenci MindfulnessCON.  proto Zisk z našich aktivit směřuje především k podpoře rozvojových projektů (budování mindfulness centra v Praze, podpora výzkumu).

Náš hlavní program Relational Mindfulness Training (RMT) je v současné době vědecky testován na Katedře manažerské psychologie a sociologie VŠE v Praze. Dvě doposud realizované studie poukázaly na příznivé vlivy účasti v RMT pro zvládání stresu, zlepšení všímavosti, posílení empatie, rozvinutí leadershipu a zvýšení vnímaného štěstí a sebelaskavosti.

Co nabízíme:

  • Přednášky a praktické semináře, které ukazují různé způsoby jak mindfulness rozvíjet. Zaměřujeme se mimo jiné na využití mindfulness při komunikaci a v mezilidských vztazích.

  • Dlouhodobé výcvikové programy mindfulness, které podporují jednotlivce i týmy v dlouhodobém růstu (viz RMT).

  • Organizujeme konference a společenské události, které se týkají mindfulness.

  • Propojujeme lidi, které mindfulness zajímá, nebo dokonce vnímají mindfulness jako součást svého životního stylu.

  • Budujeme informační portál, kde budete moci nalézt výukové materiály i čerstvé informace o výzkumu.

Relational Mindfulness Training (RMT)

Relational Mindfulness Training (RMT) je 8-týdenní program, který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v komunikaci a ve vztazích. Hlavním cílem RMT je vytvářet zdravější mezilidské vztahy a díky tomu efektivněji zvládat  každodenní situace doma a i v zaměstnání.

Většina cvičení probíhá ve dvojicích, kde se pomocí strukturovaného dialogu naučíte empaticky naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby.

Osvojíte si metody, které Vám umožní:

  • lépe porozumět tomu, co je důležité pro Vás i pro druhé

  • efektivněji vyjednávat, tak aby všechny strany byly spokojené (win-win)

  • posílit prezentační dovednosti

  • rozvinout schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu

Pokud jste spíše introvertní typ, RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, naše metody Vám pomohou lépe vnímat druhé a překonat potřebu se projevovat. Cvičení ve dvojicích jsou pravidelně prokládána individuálním cvičením všímavosti a relaxací.

Autory RMT jsou Ing. Marek Vich, Ph.D. a Ing. Jan Burian, Ph.D. a rozvoj celého programu je od svého počátku spojen s vědeckým výzkumem na Katedře psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze.  Autoři od počátku vědecky testují účinnost RMT, jedná se tedy o  “science-based“ intervenci. Dosavadní výsledky dvou studií Vich & Lukeš (2016) (in review, N = 66) a  Vich, Lukeš & Burian (odhadem 2017, N = 120) ukazují, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres a vede ke zlepšení mindfulness, empatie, vnímaného štěstí, dovedností spojených s leadershipem a schopností vypořádávat se s náročnými situacemi.

Nové výcvikové skupiny otevíráme zhruba dvakrát do roka a pravidelně pořádáme otevřené semináře, kde si základní metody programu můžete nezávazně vyzkoušet.

Nejbližší termín 8. týdenního výcviku začne 18. 4.  2018. Více informací naleznete ZDE