Rozvoj přátelství

ROZVOJ PŘÁTELSTVÍ

Rozvoj přátelství je velmi účinnou cestou pro zkvalitnění mezilidských vztahů. Pomáhá nám uvědomovat si pocity, které v nás vzbuzují ostatní lidé. A především nám umožňuje psychicky se vyrovnat s lidmi, kteří nám jsou více či méně nesympatičtí.

Tato praxe se odborně označuje jako „loving-kindness meditation (LKM)“. Studie z posledních let poukázali na příznivý vliv praxe na rozvoj emoční stability, snížení úzkosti a sociálních dovedností (Zeng et al. 2015; Weibel, McClintock & Anderson 2016).

Co Vám toto cvičení může nabídnout?

  • Lépe vnímat a porozumět ostatním lidem.
  • Účinně se vypořádat s nepříjemnými a nesympatickými lidmi.
  • Cítit se lépe ve společnosti.
  • Při častém opakování je možné naučit se vyrovnat i s velmi nepříjemnými lidmi, ze kterých máme strach, či vůči nim cítíme velkou zášť.

Doporučení pro aplikaci cvičení

  • Je dobré odhadnout své možnosti a dle toho si zvolit intenzitu cvičení. Z počátku je proto lepší si za nepříjemnou osobu vybrat někoho, kdo Vám vadí pouze trochu. Až se budu cítit upevněnější, tak můžete v rámci cvičení přidat na intenzitě.
  • Během cvičení se občas mohou objevit nepříjemné pocity. Je proto důležité zaujmout postoj pozorovatele ke svým pocitům (viz praxe vnímání pocitů a myšlenek)
  • Tato praxe vyžaduje cca 15 minut je vhodné se jí věnovat v místě, kde se cítím příjemně a bezpečně.
  • Přátelství lze také v neformální verzi rozvíjet přímo v běžných situacích. Kdykoliv jste mezi lidmi, tak můžete pozorovat, jaké pocity ve Vás vyvolávají (příjemné, neurální, nepříjemné). Můžete také vůči nim rozvíjet přátelství.

O autorovi

Marek Vich je lektor mindfulness a spoluzakladatel Mindfulness Clubu. Společně s Janem Burian také vytvořil program Relational Mindfulness Training (RMT), jehož kurzy navštěvují převážně manažeři, studenti a učitelé. V oblasti mindfulness se také věnuje vědeckému výzkumu na VŠE v Praze. Praxe mindfulness je však především jeho osobní zálibou a intenzivně se jí věnuje na každodenní bázi.