Rozvoj přátelství k sobě

ROZVOJ PŘÁTELSTVÍ K SOBĚ

V rámci tohoto cvičení rozvíjíme přátelské pocity a toleranci vůči sobě. Praxe přátelství vůči sobě nám pomáhá rozvíjet psychickou stabilitu, kterou se při dlouhodobější praxi můžeme naučit zachovat i ve velmi náročných životních situacích – například když se selžeme v práci nebo v osobním životě.

Tato praxe má své kořeny ve vědecky zkoumaném fenoménu “self-compassion”, který se ukazuje jako účinná cesta pro zvládání stresu, snížení úzkosti, či zvýšení životní spokojenosti (Neff & Germer, 2013; Neff & Pommier, 2013).

Co Vám toto cvičení může nabídnout?

  • Lépe zvládat náročné životní situace.
  • Naučit se zdravé sebereflexi a omezit sebelítost, či přehnanou sebekritiku.
  • Využívat neúspěchy pro svůj růst.
  • Lépe vnímat své potřeby.
  • Cítit větší pohodu ve svém životě.

Doporučení pro aplikaci cvičení

  • Ze začátku je lepší cvičit v klidném prostředí, kde se cítíte dobře.
  • Po určité době je možné provádět cvičení kdekoliv a kdykoliv.
  • Obzvlášť účinné je aplikovat cvičení v momentech, kdy se Vám něco nepovedlo, či nedopadlo podle Vašich očekávání.

Zkuste cvičení praktikovat alespoň jednou za týden. Díky tomu budeme moci jít více do hloubky.

O autorovi

Marek Vich je lektor mindfulness (všímavosti) a spoluzakladatel Mindfulness Clubu. Společně s Janem Burian také vytvořil program Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj všímavosti v mezilidských vztazích a komunikaci . V oblasti všímavosti se také věnuje vědeckému výzkumu na VŠE v Praze. Praxe mindfulness je však především jeho osobní zálibou a intenzivně se jí věnuje na každodenní bázi.