Středně pokročilý kurz mindfulness (RMT medium)

Přejít k registraci

Přátelé, srdečně Vás zveme na další běh středně pokročilého kurzu RMT. Jak uvedli účastníci z minulého semestru, tento kurz Vám může pomoci výrazně rozvinout a zintenzivnit Vaši praxi.

Přihlašujte se prosím prostřednictvím formuláře na našem webu. Skupina je omezena na 15 účastníků.

Kurz plynule navazuje na základní RMT a je tedy určen pouze pro absolventy.

Intenzita kurzu Vám pomůže jít podstatně více do hloubky. Zároveň budete mít možnost rozvinout Vaše praktikování – tedy docílit toho, aby jste cvičení přirozeně a správně zavedli do svého každodenního režimu. Díky menší skupině a výrazně většímu počtu hodin také dochází k většímu semknutí skupiny, které Vám přirozenou cestou dodá pocit podpory a důvěry.

Pro ty z vás, kteří by se do budoucna eventuálně rádi stali RMT lektory je středně pokročilý kurz mezistanicí k lektorským kurzům, které plánujeme spustit.

Kurz započne v úterý 10. 10. v 18.00 a skončí v úterý 12. 12. 2017. Dvoudenní víkendový seminář proběhne 25. – 26. 11. 2017 ve Vile Flóra. Celkově kurz zahrnuje deset 2,5 hodinových pravidelných setkání.
 

Na co se můžete těšit:

- Intenzivnější a hlubší cvičení (náročnější témata, více náhledů na oblasti komunikace a mezilidských vztahů)

- Dva lektoři (Po celou dobu kurzu se Vám budeme společně s Honzou Burianem).

- Větší podpora v zapojení praxe do každodenního života (práce s motivací, domácí úkoly ve dvojicích)

- Pokročilejší praxe rozvoje přátelství k sobě i druhým (rozvoj 4 pilířů přátelství; nová praktická cvičení na integrování všech aspektů do denního života, intenzivnější sdílení)

- Pokročilejší rozvoj všímavosti zaměřené na sebe (své pocity, myšlenky, tělesné stavy) a druhého (jeho pocity, myšlenky, tělesné stavy)

- Nová cvičení, zaměřená na rozpoznávání a vyjadřování vlastních potřeb a naslouchání potřebám druhých

- Dynamická sdílení ve skupině (Bohmův dialog)

- Delší kurz i jednotlivá sezení (konkrétně 10 x 2,5h + dvoudenní víkendový seminář 2 x 6h tedy celkem 37 hodin praxe)
 

Příspěvek na kurz:

Základní: 7.800 Kč

Zlevněný: 5.800 Kč (studenti, matky samoživitelky)

Absolventi RMT Medium: 4.800 Kč

Platbu je možné rozložit do dvou částí před a po skončení kurzu.

V případě neúčasti na kurzu příspěvek není vratný, lze ho však uplatnit při dalších termínech kurzu (tzn. „pokud mám zaplacený kurz a nemohu se dostavit, tak mám automaticky předplacený některých z příštích termínů kurzu).“

Přihlášení na seminář