Mindfulness, Buddhismus & Věda (Marek Vich)

Přejít k registraci

V současné době zažíváme velký humbuk kolem mindfulness (všímavosti). Rapidně přibývá vědeckých článků, které poukazují na desítky benefitů této praxe, stále více univerzit zařazuje praxe všímavosti do svých osnov, ziskové i neziskové organizace si najímají lektory všímavosti ve velkém, aby pomohli svým lidem lépe zvládat stres a být efektivnější.

Současně ale nelze přehlédnout fakt, že znalosti ohledně původu i významu samotné všímavosti jsou v současné době stále spíše povrchní. Zveme Vás proto na veřejnou přednášku s Markem Vichem, která se bude původu, koncepci i hlubšímu významu praxe všímavosti bude detailněji věnovat. Zpracování vědomostních základů v této oblasti bylo součástí Markova disertační práce, kterou obhájil v prosinci 2017 na katedře psychologie VŠE v Praze. Oproti ostatním akcím, které obvykle pořádáme bude tato přednáška spíše teoretická. Bude však obohacena o krátké meditace pro osvěžení publika :)

Akce je veřejně přístupná a zdarma. Proběhne na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Pro zajištění místa však doporučujeme registraci prostřednictvím našeho formuláře níže.

 

Těšíme se na vás.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CO SE DOZVÍTE?

Jaký je původ praxe a koncepce mindfulness?

Jak vlastně vznikl pojem mindfulness a co vše v sobě zahrnuje?

Jak se praxe mindfulness dostala do povědomí západní společnosti?

Jaký je vztah mezi mindfulness, Buddhismem, psychoterapií i vědou a jak se vyvíjí v současné době?

Jaké jsou nejnovější trendy ve vědeckém výzkumu mindfulness?

Jaké druhy, intervence a příbuzné obory v oblasti mindfulness v současné době známe?

Jaké jsou výzvy a úskalí rozvoje mindfulness v současné společnosti?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼CO TO JE MINDFULNESS?

Základní definice vysvětluje mindfulness (všímavost) je schopnost uvědomovat si, co se odehrává v přítomnosti. Stovky vědeckých studií potvrzují, že praxe mindfulness vede ke snížení stresu, zlepšení pozornosti, rozvoji kreativity a zvýšení empatie i kvality mezilidských vztahů. Právě z toho důvodu dnes mindfulness zažívá značný rozmach ve vzdělávání i v organizacích. Mindfulness je tedy běžnou součástí rozvojových programů ve společnostech jako Google, či Intel, či prestižních univerzitách jako Oxford, Cambridge či Berkeley.

Pro bliží informace ohledně mindfulness i její praxe doporučujeme shlédnout tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=oN07M7NN3HY&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=Bih132S-WzM&t=1253s

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMACE O LEKTOROVI: Ing. Marek Vich, Ph.D.

Marek je lektor, výzkumník a především nadšený praktikující mindfulness (všímavosti). Praxi všímavosti se věnuje na každodenní bázi již řadu let. Pravidelně také navštěvuje školení a meditační ústranní v ČR i v zahraničí. Absolvoval 9 dní terapie tmou. Zabývá se také propojováním praxe všímavosti a psychoterapie. V současné době je ve třetím ročníku psychodynamického výcviku. V prosinci 2017 obhájil doktorskou disertační práci na Katedře psychologie VŠE v Praze, která se věnovala vytvoření a vědeckému ověření programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj všímavosti v mezilidských vztazích a komunikaci. Na VŠE nadále působí jako odborný asistent a vedle managementu také učí akreditovaný předmět „Mindfulness v manažerské praxi.“ Je také zakladatelem Mindfulness Clubu, který se má za cíl šířit praxe všímavosti v ČR a na Slovensku. Pravidelně pořádá workshopy i individuální konzultace.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

KDY A KDE?

7. 3. 2018 v 19. 45

Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Rajská Budova, Místnost RB 209

Akce je zdarma. Kapacita akce je 100 lidí.

Registrace na akci