Osmitýdenní kurz mindfulness (RMT basic)

Přejít k registraci

Chcete se naučit lépe zvládat stres?

Chcete získat větší nadhled v mezilidských vztazích?

Chcete zlepšit své komunikační dovednosti?

Zveme Vás na účast v 8-týdenním programu Relational Mindfulness Training (RMT) s Janem Burianem, který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (schopnosti jasněji vnímat události v přítomném okamžiku) přímo v interakci s ostatními lidmi.

Náš program je navržen tak, aby Vám pomohl stát se sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Výzkum na Katedře psychologie VŠE v Praze navíc ukázal, že již po dvou měsících účasti v RMT můžete dosáhnout výrazného snížení stresu, zlepšení pozornosti i empatie a rozvinutí komunikačních dovedností. Více informací o výzkumu a referencích účastníků naleznete níže.

Skupina je omezena na 12 lidí. Pro přihlášení na seminář stačí vyplnit formulář níže, obratem Vám zašleme informace k registraci.

======================================================

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

Naučíte se lépe vnímat sami sebe i své okolí a díky tomu se zlepší Vaše pozornost i nadhled v každodenních situacích. Osvojíte si také řadu technik, které Vám umožní lépe odhadnout druhé lidi, posílit své prezentační dovednosti a rozvinout schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

Pokud jste spíše introvertní typ, účast v RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, naše metody Vám pomohou lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

Většina cvičení probíhá ve dvojicích, kde se pomocí řízeného dialogu naučíte lépe naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby. Cvičení ve dvojicích jsou pravidelně prokládána individuálními relaxačními a koncentračními cvičeními pro posílení Vaší bdělosti.

Program zahrnuje 8 pravidelných týdenních setkání (8 x 2h) a jeden celodenní sobotní seminář (6 h). Každá hodina je zaměřena na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomocí doprovodných nahrávek i instrukcí ihned zavést do svého každodenního režimu.

Na začátku výcviku obdržíte pracovní skripta, kde naleznete shrnutí všech technik programu i sumarizaci teorie. Při úspěšném absolvování kurzu obdržíte certifikát, který Vám umožní pokračovat v pokročilejších kurzech, či zúčastnit se dalších základních kurzů za zvýhodněných podmínek.

======================================================

PROGRAM KURZU:

1. týden (22. 11.): Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak mohu využít druhé lidi k rozvoji své všímavosti? Jak lépe naslouchat druhým lidem?

2. týden (29. 11.): Tělo, Rekapitulace & Vděčnost: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?

3. týden (6. 12.): Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně použit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám/a sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?

4. týden (13. 12.): Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?

5. týden (20. 12.): Překonávání napětí ve společnosti: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí?

---Vánoční Pauza---

6. týden (3. 1.): Uvědomění silných & slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu? Jak zlepšit své prezentační dovednosti?

7. týden: (10. 1.): Rozvoj blízkosti. Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?

8. týden (17. 1.): Jak udržet praxi mindfulness živou ve svém životě? Jak se připravit na nenáročně životní situace?

Sobotní seminář (7. 1.): Opakování cvičení + praxe zvládání strachu

======================================================

INFORMACE O LEKTOROVI: Ing. Jan Burian, Ph.D.

"Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Od roku 2012 jsem vedl již desítky kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Vedu meditační skupinu v pražském Centru Lotus a meditační ústraní."

======================================================

TERMÍNY A PODMÍNKY ÚČASTI

Místo konání: Centrum DIABASIS (Boršov 2, 110 00, Praha 1 - hned nad restaurací lehká hlava)

Termín konání týdenních setkání: Každá středa (od 22.11. 2017 do 17.1. 2018) 07.00 – 9.00

Termín konání víkendového setkání: Neděle (7. 1.) 10.00 – 17.00

 

Výše příspěvku na seminář:

Základní: 5.800 Kč

Zlevněný (studenti, matky samoživitelky, důchodci, nezaměstnaní): 3.800 Kč

Absolventi výcviku (kteří již programem jednou prošli a rádi by si ho zopakovali): 2.400 Kč

Skupina je omezena na 12 lidí. Pro přihlášení na seminář stačí vyplnit formulář níže.

======================================================

REFERENCE OD ABSOLVENTŮ PROGRAMU RMT

„Kurz RMT mě naučil více se soustředit na sebe a zároveň si lépe všímat všeho, co se kolem nás i v nás děje. Zlepšil mé vztahy jak v pracovním, tak v osobním životě a hlavně ukázal, proč a jak žít v přítomnosti.“

Ondřej, 30 let, Manažer

„Kurz mě naučil všímat si vlastních pocitů a interakce s lidmi. Díky pravidelnému cvičení se postupně zlepšila moje pozornost. Začal jsem si všímat věcí, které jsem před tím přehlížel. Naučil jsem se lépe komunikovat s lidmi, což mi jako introvertovi občas činilo problémy. V neposlední řadě se na kurzu seznámil se spoustou zajímavých lidí, vyslechl jejich příběhy a uvědomil si, že všichni občas čelíme podobným problémům.“

Stanislav, 26 let, Project Manager

„Kurz RMT mi v dnešní uspěchané době neskutečně otevřel oči. Zastavit se na chvíli, zamyslet se nad přítomností, kterou většina z nás běžně opomíjí, byla neskutečná krása a přinesla mi jiný rozměr pohledu na denní "všednost". Ranní kurzy byly jednoznačným nábojem do nového dne. Každý by si měl projít tímto základním kurzem, který nás dokáže vrátit do přítomnosti a pomůže nám lépe vnímat a naslouchat sobě samému a okolí.“

Ivana, 25 let, Studentka

"Kurz Mindfulness byla nová, pozitivní a hlavně silná zkušenost. Ranním kurzům od 7h jsem nedával velké naděje, protože si rád přispím. Nicméně když byl den s ranním RMT, tak jsem vždy vyrazil, protože jsem věděl, že mi to úžasně nakopne den. Osobní rozvoj mě baví obecně a RMT kurz byl skutečně intenzivní - v tom jak naplno prožívat současnost, uvědomovat si věci tady a teď. Nechodit s hlavou plnou starostí, kdy se proberete v pátek a ani nevíte, co se celý týden dělo. I když se některá cvičení někdy mohou zdát zvláštní, tak doporučuji vydržet :)"

Libor, 26 let, Digitální Markeťák

„To nejdůležitější, co jsem si z kurzu odnesla, je síla okamžiku. Nikdy jsem si neuvědomovala, jak člověku může být krásně jen proto, že se na někoho usmějete a on vám úsměv opětuje, že když se opravdu soustředíte na to, co vám druhý říká, jste schopni si daleko víc porozumět, že když se člověku díváte do očí, pochopíte mnohem víc, než když zároveň chatujete s někým jiným.“

Lucie, 21 let, studentka

„Kurz mi dal opravdu hodně. Díky němu jsem se stala klidnější a dokáži brát věci více s nadhledem. V komunikaci se snažím byt vždy maximálně přítomna a pochopit, proč se dotyčná osoba chová určitým způsobem. Jsem si vědoma i toho, že jsou stále chvíle, kdy přemýšlím nad minulosti nebo budoucnosti a neprožívám tolik to, co se právě odehrává. Věřím ale, ze to bude jen a jen lepší. Seminář všem moc doporučuji.“

Kristýna, 26 let,

Přihlášení na seminář