Otevřený workshop mindfulness (Marek Vich)-KAPACITA NAPLNĚNA

Přejít k registraci

Srdečně vás zveme na další otevřený workshop mindfulness.

Tentokrát se můžete opět těšit na Marka Vicha, který je lektorem mindfulness ve vztazích a zakladatelem Mindfulness Clubu.

Seminář se tentokrát zaměří na rozvoj sebe-laskavosti (self-compassion), populárního a vědecky ověřeného přístupu, který pomáhá lidem po celém světě lépe zvládat náročné životní situace. Praxe bude doplněna prvky programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v komunikaci.

Vstupné je zdarma. O minulou akci však byl velký zájem. Doporučujeme proto včasnou registrace pomocí formuláře níže.

Těšíme se na Vás.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼S KÝM?

Marek Vich je zakladatel Mindfulness Clubu a spoluautor programu Relational Mindfulness Training (RMT). Mindfulness je pro něj především osobní zálibou, které se intenzivně věnuje na každodenní bázi. Pravidelně navštěvuje školení a meditační ústranní v ČR i v zahraničí. Absolvoval 9 dní terapie tmou.

V oblasti mindfulness se také věnuje vědeckému výzkumu na katedře psychologie VŠE a působí jako asistent na kadedře managementu VŠE. Zabývá se také psychoterapií, v současné době podstupuje výcvik terapie Sur. Pravidelně pořádá workshopy a semináře pro odbornou i neodbornou veřejnost.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼CO TO JE MINDFULNESS?

Mindfulness, neboli všímavost můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost ako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼CO JE TO RMT?

Hlavním cílem programu Relational Mindfulness Training (RMT) je pomáhat lidem vytvářet a udržovat kvalitní mezilidské vztahy, a lépe zvládat náročné společenské situace. Program je navržen tak, aby pomáhal lidem rozvíjet všímavost přímo v interakci s ostatními lidmi.

Výzkum na VŠE v Praze poukázal, že praxe RMT pomáhá rozvinout empatii a laskavost k sobě i druhým, zvládat stres a lépe spolupracovat s ostatními lidmi. V rámci VŠE je RMT také akreditovaným kurzem na Katedře manažerské psychologie a sociologie.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼KDY A KDE?

Skautský institut (Staroměstské náměstí 4, 110 00 Praha 1 )

Pátek 17. 11. 2017 v 18:30

Akce je veřejně přístupná a vstupné je zdarma. 

Registrace na akci