Otevřený workshop mindfulness (Šimon Grimmich)

Přejít k registraci

Srdečně vás zveme na další otevřený workshop mindfulness (všímavosti).

Naším hostem bude opět Šimon Grimmich. Během setkání se tentokrát zaměříme rozvoj laskavosti k sobě a k druhým. Rozvoj laskavosti je velmi komplementářní praxí k rozvoji všímavosti. Řada vědeckých studií již prokázala, že rozvoj laskavosti pomáhý nalazovat kvalitnější mezilidské vztahy, zvyšuje empatii i osobní spokojenost a pomáhá zklidnit mysl. Přijďte si to vyzkoušet pod Šimonovým vedením.

Vstupné je zdarma. Doporučujeme Vám však včasnou registraci prostřednictvím formuláře níže pro zajištění místa:

Těšíme se na Vás.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼S KÝM?

Šimon se věnuje meditaci od roku 2009. Absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů a ústranní v ČR i v zahraničí, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 se také věnuje vedení kurzů v této oblasti a momentálně dokončuje výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit.

Vystudoval filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde se ve zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuje jako doktorand se zaměřením na zkoumání zenové meditaci a moderní spirituality. Pracuje jako překladatel. Fascinuje ho vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí.

Více o Šimonovi a jeho přístupu naleznete na vnitrniprostor.cz

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼CO TO JE MINDFULNESS?

Mindfulness, neboli všímavost můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost ako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼KDY A KDE?

Skautský institut (Staroměstské náměstí 4, 110 00 Praha 1 )

Pátek 22. 6. 2018 v 18:30

Vstupné je zdarma.

Registrace na akci