Pokročilý kurz mindfulness (Marek Vich)

Přejít k registraci

Srdečně Vás zveme na účast v pokročilém kurzu programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Program zahrnuje 2 víkendové semináře a 7 pravidelných týdenních setkání.

RMT je vědecky ověřený program, u kterého byly prokázány příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Nyní máte možnost zapojit se do pokročilého kurzu, který má za cíl tyto benefity ještě více prohloubit. Program Vám také pomůže lépe zvládat náročné životní situace, pracovat s nepříjemnými emočními stavy (strach, nejistota ve společnosti druhých) a účinně řešit konflikty doma i v práci.

Díky bohaté časové dotaci (celkem 46 hodin) a podpůrnému prostředí skupiny budete mít dostatek prostoru k tomu, abyste si uvědomili Vaše slabé stránky a naberete sílu jim čelit. Osvojíte si také řadu individuálních technik, které Vám pomohou udržet a dále rozvíjet benefity účasti v programu.

Kurz zahrnuje dva víkendové semináře a sedm pravidelných týdenních setkání. Účast je přístupná pro každého. Doporučujeme ji však spíše lidem, kteří buď prošli některým ze základním kurzů všímavosti či psychoterapie a nebo lidem, kteří dlouhodobě meditují. Absolventům základního osmitýdenního RMT kurzu nabízíme kurzovné za zvýhodněných podmínek.

Skupina je omezena na 13 lidí. Pro přihlášení na seminář stačí vyplnit registrační formulář níže. Obratem Vám zašleme informace k registraci a platbě (nově je nyní možné platit i v kryptoměnách).

Těšíme se na Vás.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Hlavní náplní pokročilého kurzu RMT jsou cvičení ve dvojicích a ve skupině. Cvičení ve dvojicích zahrnují především „řízený dialog“, kde se učíme lépe naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby. Program také zahrnuje prvky nenásilné komunikace, které Vám pomohou lépe se vcítit do druhých lidí a účinněji komunikovat v konfliktních situacích.

V rámci kurzu se také více zaměřujeme na práci a sdílení ve skupině. Díky tomu se učíme překonávat napětí, která v kolektivu často cítíme. Současně s tím také rozvíjíme naši schopnost vnímat skupinovou dynamiku a prožívání nás i ostatních (Jaká je teď atmosféra ve skupině? Jak se teď ve skupině cítím? Jak se cítí ostatní?). Práce ve skupině je doplněna i řadou interaktivních cvičení a her pro posílení semknutí skupiny a odlehčení atmosféry.

Program také zahrnuje pokročilejší individuální cvičení. Především se jedná o praxi „čtyř pilířů přátelství“, která pomáhá rozvíjet přátelství vůči druhým lidem, překonat strach i odpor z nepříjemných lidí a rozvinout větší důvěru i laskavost vůči sobě. Tato praxe je sekulární (nenáboženskou) verzi tradiční buddhistické meditace „čtyř nezměrností“, která tvoří naprostý základ každé kvalitní meditační praxe. Program dále zahrnuje řadu klasických meditací (meditace v sedě, body-scan, meditace v chůzi rekapitulace), které jsou obsaženy v základním kurzu. Zde však máme více času se jim věnovat a díky tomu je ukotvit v naše každodenním režimu.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMACE O LEKTOROVI: Ing. Marek Vich, Ph.D.

Zakladatel Mindfulness Clubu a spoluautor RMT. Mindfulness je pro něj především osobní zálibou, které se intenzivně věnuje na každodenní bázi. Pravidelně navštěvuje školení a meditační ústranní v ČR i v zahraničí. Absolvoval 9 dní terapie tmou. Zabývá se také propojováním praxe všímavosti a psychoterapie. V současné době je ve třetím ročníku psychodynamického výcviku.

Vytvoření a vědecké ověření RMT bylo také hlavním tématem Markova doktorského studia, které úspěšně zakončil v prosinci 2017 na Katedře psychologie VŠE v Praze. Současně je hlavním autorem dvou vědeckých článků, které výsledky publikují (viz níže). Na VŠE nadále působí jako odborný asistent a věnuje výuce mindfulness a managementu. Pravidelně pořádá workshopy i individuální konzultace.

„Mindfulness je pro mě cesta, jak pomáhat sobě i ostatním žít více naplno a svobodněji. Život nám nemusí tolik utíkat mezi prsty, pokud se naučíme vnímat každý okamžik. Ostatní lidé pro nás nemusí být takovou záhadou a problémem, pokud se jim naučíme opravdu naslouchat.“

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RMT a VÝZKUM

Výsledky dvou realizovaných studií na katedře psychologie VŠE v Praze ukazují, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres a vede ke zlepšení mindfulness, empatie, vnímaného štěstí, leadershipu a schopností psychicky se vypořádávat s náročnými situacemi. První ze studií výchází v tomto roce v impaktovaném časopise Československá Psychologie (Vich & Lukeš 2018). Druhá studie je momentálně v procesu dokončování (Vich, Lukeš & Burian 2018).

Předtiskovou verzi prvního článku si můžete zdarma stáhnout na researchgate:

https://www.researchgate.net/publication/322656236_Development_of_Mindfu...

Pokud chcete vědět více o výzkumu RMT, mrkněte na záznam z prezentace studie na European Congress of Psychology 2017 v Amsterdamu:

https://www.youtube.com/watch?v=hqPqHtNi_5k&t=3s

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HARMONOGRAM:

Osmitýdenní kurz v sobě zahrnuje 2 víkendová setkání + 7 pravidelných týdenních setkání. Program bude zahájen víkendovým setkáním v prvním týdnu, které bude zaměřeno seznámení se skupinou, nastavení pravidel skupiny a analýzu pocitů ve skupině. Budou také zopakovány praxe základního kurzu RMT. Druhý víkendový kurz proběhne v 5. týdnu a zaměří se především na skupinové praxe. Program bude zakončen 3h setkáním v osmém týdnu.

Týden 1: Zahajovací víkendové setkání (Sobota & Neděle 14. – 15. 4., 9:00 – 16:00)

Týden 2: Úterý 17. 4. (18:30 – 21:00)

Týden 3: Úterý 24. 4. (18:30 – 21:00)

Týden 4: Úterý 1. 5. (18:30 – 21:00)

Týden 5: Úterý 8. 5. (18:30 – 21:00)

+ Víkendové setkání (Sobota & Neděle 12. – 13. 5., 9:00 – 16:00)

Týden 6: Úterý 15. 5. (18:30 – 21:00)

Týden 7: Úterý 22. 5. (18:30 – 21:00)

Týden 8: Úterý 29. 5. (18:30 – 21:30)

 

Celková časová náročnost: celkem 46 h

2 x víkendová setkání, na začátku kurzu a v pátém týdnu (2 x 14h = 28h)

7x pravidelná týdenní setkání (7 x 2,5h + 1 x 3h = 18 h)

 

Místo konání víkendových seminářů: Vila Flóra (Vila Flóra - Vlašimská 13, Praha 10, 101 00)

Místo konání týdenních setkání: Ještě bude upřesněno. Bude se jednat o centrum Prahy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PŘÍSPĚVEK NA KURZ

Základní: 8.800 Kč

Zlevněný: 5.800 Kč (studenti, matky samoživitelky)

Absolventi RMT Basic: 4.800 Kč

Platbu je možné rozložit do dvou částí před a po skončení kurzu. Nabízíme Vám také možnost provést platbu v kryptoměnách (stačí označit ve formuláři).

V případě neúčasti na kurzu příspěvek není vratný, lze ho však uplatnit při dalších termínech kurzu (tzn. „pokud mám zaplacený kurz a nemohu se dostavit, tak mám automaticky předplacený některých z příštích termínů kurzu).“

Přihlášení na seminář