Roční výcvik pro lektory programu Relational Mindfulness Training (RMT)

Přejít k registraci

Máme velikou radost z toho, že letos poprvé spouštíme lektorský kurz programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v mezilidských vztazích a komunikaci. Výcviku je možné se zůčastnit i pokud jste neabsolvovali předchozí kurzy RMT. Naši podmínkou je spíše Vaše předchozí zkušenost s praxí všímavosti (i v rámci jiných programů) či psychoterapií a chuť na sobě aktivně pracovat.

RMT je vědecky ověřený program, u kterého byly prokázány příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT pomáhá lidem lépe vnímat sami sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu pocítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině.  

Svým hlavním zaměřením na rozvoj všímavosti v mezilidské interakci je RMT v celosvětovém měřítku zcela unikáním programem. V současné době již registrujeme nabídky od zahraničních partnerů pro další vědecké zkoumání našeho programu, stejně jako o jeho rozvoj v dalších zemích. Jako prvním kvalifikovaným lektorům RMT vám nabízíme nejenom možnost tento program učit, ale stát se jeho spolutvůrci a pomoci nám tento program dále vylepšovat a šířit ho do dalších oblastí (základní vzdělávání, klinické prostředí, apod.) i regionů (RMT momentálně školíme pouze v Praze).

Registrovat se můžete přes náš formulář níže.

Těšíme se na Vás, autoři programu RMT,

Marek Vich a Jan Burian.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HLAVNÍ CÍLE VÝCVIKU:

 • Budete schopni vést základní osmitýdenní kurz RMT.
 • Osvojíte si nezbytné základy i vytváření a vedení kratších kurzů všímavosti zaměřených na  individuální praxi.
 • Podstatně prohloubíte praxi přátelství k druhým (loving-kindness) a k sobě (self-compassion).
 • Prohloubíte schopnost empatie.
 • Prozkoumáte a pochopíte vzorce a automatické reakce, které ovlivňují vaše jednání v mezilidských vztazích.
 • Budete schopni vést druhé vlastním příkladem, odpovídat na individuální potřeby účastníků a efektivně facilitovat skupinu.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

OBSAH VÝCVIKU:

Pravidelná setkání:

 • Sedm víkendových setkání + jedno pětidenní setkání na nichž se postupně zaměříme na všechna klíčová témata související s rozvíjením všímavosti.
 • Detailně probereme všechny prvky základního kurzu RMT, stěžejní části pokročilého kurzu RMT a dále cvičení, která se objevují v klasických programech všímavosti (MBSR, MBCT apod.). Důraz také bude kladen na vedení základních i pokročilých praxí přátelství.
 • Součástí výcviku budou i externí lektoři, kteří se více do hloubky zaměří na určité specifické oblasti jednotlivých oblastí (pozveme např. lektora, který se specializuje na všímavost při pohybu).
 • Setkání budou probíhat střídavě v Praze a mimo Prahu a to zhruba po měsíci a půl.
 • Těžiště výcviku tvoří praktická cvičení. Nicméně dostanete základ i v oblasti teorie: vědecký výzkum mindfulness, využití mindfulness v organizacích a firmách,  propojení všímavosti a psychoterapie, buddhistické kořeny mindfulness atd.

Vedení vlastních workshopů:

 • Součástí výcviku bude uspořádání a následná supervize samostatných krátkých workshopů. Pro tyto workshopy poskytneme prostor a účastníky - např v rámci pátečních workshopů mindfulness ve Skautském institutu.

Absolventská práce:

 • Součástí výcviku bude zpracování absolventské práce, která bude zaměřena na reflexi vlastní zkušenosti s vedením jednotlivých praxí a workshopů.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

TERMÍNY A TÉMATA VÝCVIKU:

1. termín: 6. - 7. 10. 2018 (Centrum Paleček)

Úvod do RMT a skupiny. Opakování základního kurzu. Očekávání a náplň lektorskéhu kurzu.

2. termín: 16. - 18. 11. 2018 (Meditační Dům Skála)

Všímavost, tělo, jóga a pohyb. Osvojení základů pro práci s tělem. Uvolnění v pohybu.

3. termín: 15. - 16. 12. 2018 (Vila Flóra )

Laskavost, soucit a přátelství. Základní a pokročilé praxe meditace laskavosti (loving-kidness meditation) a sebe-laskavosti (self-compassion meditation).

4. termín: 18. - 20. 1. 2019 (Meditační Dům Skála):

Všímavost, pocity a myšlenky. Focusing.

5. víkend: 2. - 3. 3. 2019 (Vila Flóra)

Potřeby, komunikace a terapie. Nenásilná komunikace. Propojení všímavosti a terapie.

6. víkend: 3. - 7. 4. 2019 (Meditační Dům Skála)

Hlubší rozvoj lektorských dovedností. Tři úrovně vztahové všímavosti. Práce se skupinou.

7. víkend: 18. - 19. 5. 2019 (Vila Flóra)

Supervize vedených workshopů.

8. víkend: 14. - 16. 6. 2019 (Meditační Dům Skála)

Supervize vedených workshopů. Reflexe a zakončení lektorského kurzu.

 

Setkání v Praze:

První setkání: Centrum Paleček (Písecká 17, Praha 3-Vinohrady)

Sobota: 9:00 - 17:00, Neděle: 9:00 - 17:00

Další setkání: Vila Flóra (Vlašimská 13, Praha 10, 101 00)

Sobota: 9:00 - 17:00, Neděle: 9:00 - 17:00

Drobné pohoštění v ceně kurzu. Další stravu a případné ubytování si účastníci hradí sami (ve Vile Flóra je možné po předchozí domluvě přespat).

 

Setkání mimo Prahu:

Meditační Dům Skála (Bývala fara, Skála u Humpolce)

Pátek: 18:00 - 21:00, Sobota: 8:00 - 18:00, Neděle: 8:00 - 12:00

Strava v ceně kurzu. Ubytování si účastníci hradí sami v hodnotě 350 Kč / 1 noc.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
INFORMACE O LEKTORECH:

Ing. Marek Vich, Ph.D.
 

"Mindfulness a sebepoznání je pro mě především životním stylem. Obsolvoval jsem desítky školení a meditačních ústraní (včetně 9 dní terapie tmou) a v současné době jsem ve třetím ročníku psychodynamického výcviku. V rámci programu RMT jsem proškolil již stovky lidí. Vytvoření a vědecké ověření programu RMT bylo také hlavním předmětem mého doktorského studia, které jsem úspěšně zakončil v prosinci 2017 na VŠE v Praze. Současně jsem také hlavním autorem dvou vědeckých článků, které výsledky publikují (viz níže). Na VŠE nadále působím jako odborný asistent a věnuje se výuce mindfulness a managementu."

 

Ing. Jan Burian, Ph.D.

"Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky meditačních ústranní a osmitýdenních kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Kromě toho vedu kurzy Empatické komunikace a kurzy práce s emocemi Focusing."

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
RMT a VÝZKUM

Výsledky dvou realizovaných studií na katedře psychologie VŠE v Praze ukazují, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres a vede ke zlepšení všímavosti, empatie, vnímaného štěstí, leadershipu a schopností psychicky se vypořádávat s náročnými situacemi. První ze studií výchází v tomto roce v impaktovaném časopise Československá Psychologie (Vich & Lukeš 2018). Druhá studie je momentálně v procesu dokončování (Vich, Lukeš & Burian 2018).

Předtiskovou verzi prvního článku si můžete zdarma stáhnout na researchgate:
https://www.researchgate.net/publication/322656236_Development_of_Mindfu...

Pokud chcete vědět více o výzkumu RMT, podívejte se na záznam z prezentace studie na European Congress of Psychology 2017 v Amsterdamu:
https://www.youtube.com/watch?v=hqPqHtNi_5k&t=3s

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝCVIKU:

Výcvik bude otevřen všem, kteří absolvovali buď některý ze základních kurzů všímavosti (RMT, MBSR, MBCT či jiný mindfulness-based program v odpovídajícím rozsahu) nebo jsou alespoň 2 roky ve výcviku pro psychoterapeuty a nebo se dlouhodobě věnují meditaci všímavosti (vipassana, meditace vhledu apod.).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VÝSTUP VÝCVIKU:

Kromě výše zmíněných dovedností bude výstupem našeho výcviku získání RMT Teacher certificate, který Vás bude opravňovat k vědení základního osmitýdenního kurzu RMT Basic, který byl vědecky ověřený na Vysoké Škole Ekonomické v Praze a  který tvoří základní stavební kámen našeho programu. Kromě toho v současné době poptáváme na Vysoké Škole Ekonomické dalšího lektora kurzu "Mindfulness v manažerské praxi", který tvoří adaptovanu verzi programu RMT kurzu pro potřeby akreditované výuky. Jako absolvent/ka lektorského výcviku RMT se budete moci do výuky tohoto kurzu eventuelně zapojit. Dále jsme otevřeni dalšímu společnému rozvoji a adaptaci našeho programu do dalších oblastí i regionů.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CENA:

Základní cena: 44 000 Kč

Cena pro absolventy RMT: 39 600 Kč

Po registraci Vás vyzveme k zaplacení 50 % z kurzovného. Zbylých 50 % budete moci doplatit  do konce roku 2018.

Kurz bude zahájen v sobotu 6. 10. v Centru Paleček. 

 

 
1 Start 2 Complete

Přihlášení na seminář