LEKTORSKÉ VÝCVIKY

Pokud se chcete stát lektorem mindfulness, na této stránce se dozvíte jak na to.

Součástí našeho poslání je kultivovat scénu kolem mindfulness v České Republice i na Slovensku. Právě z toho důvodu organizujeme výcviky pro lektory mindfulness, které vám pomohou rozvinout všechny nezbytné dovednosti k tomu, aby jste se stal/a kvalitním lektorem. 

 

V současné době organizujeme 2 typy lektorských výcviků. 

 

Relational Mindfulness Training (RMT)

 První setkání výcviku proběhne 23.  – 18. 10. 2020. Více o výcviku naleznete na webu RMT zde:

 

Již podruhé také organizujeme výcvik pro lektory programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v mezilidských vztazích a v komunikaci. RMT pomáhá lidem lépe fungovat v mezilidské interakci a zvládat stres i emoce, které jsou s tím spojené. V rámci lektorského výcviku se také výrazně posunete ve schopnosti pracovat se skupinou a vytvářet v ní pocit důvěry a otevřenosti. Na rozdíl od MBSR je RMT dynamičtější program, který je na pomezí klasického programu mindfulness a psychoterapie – vzdělání v rámci MBSR i RMT se tedy vhodně doplňuje. Program vytvořili a vědecky ověřili na VŠE v Praze naši členové a lektoři Marek Vich a Jan Burian

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – ZRUŠENO

 Z důvodu pokračující krizové situace kolem covid-19 jsme se po dohodě s našimi partnery rozhodli lektorský výcvik MBSR zrušit (měl začít 3. 6. 2021). Následující anotace události je proto pouze orientační. Pokud se situace v budoucnu stabilizuje, je možné, že ho opět budeme organizovat – pokud k tomu dojde, bude probíhat v pohobném formátu a za podobných podmínek, které jsou popsány v anotaci této události.

Výcvik pro lektory Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) vám umožní stát se mezinárodně certifikovaným lektorem světově nejuznávanějšího a vědecky nejprobádanějšího programu mindfulness. MBSR se zaměřuje především na klasické praxe mindfulness, jako je body scan, meditace v sedě a jeho hlavním přínosem je, že pomáhá lidem lépe zvládat stres a náročné emoce.