8týdenní kurz mindfulness MBSR (Šimon Grimmich)

Přejít k registraci

Zveme Vás na účast v osmitýdenním kurzu mindfulness (všímavosti) pod vedením Šimona Grimmicha. Šimon je kvalifikovaným lektorem programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) a zároveň se řadu let věnuje meditační praxi. Nyní máte možnost naučit se lépe zvládat stres a být všímavější v každodenních situacích pod jeho vedením.

Kurz bude zahájen ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 19:30. Obsahuje 8 týdenních setkání a jedno celodenní setkání v neděli 28. 4.

Pro přihlášení na seminář stačí vyplnit formulář níže. Obratem Vám zašleme informace k registraci a platbě.

Těšíme se na Vás.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je světově neuznávanějším a vědecky nejprobádanějším programem všímavosti. Mezi hlavní prokázané efekty patří zvládání stresu, zvýšení osobní pohody a spokojenosti a také zlepšení psychického i fyzického zdraví.

Během kurzu se naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu a meditace v sedě. Budete také vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti.

 

Kurz zahrnuje:

 - 8 čtvrtečních večerů od 19.30 do 21.45

 - 1 celodenní všímavé celodenní setkání 

 - Tištěné materiály k teorii a všem cvičením

 - Audio nahrávky vedených meditací a cvičení všímavosti

 - Podporu během celé doby kurzu

 

Během 8 týdnů kurzu jde především o začlenění praxe všímavosti do běžného dne, pokud možno pravidelná praxe je důležitou složkou kurzu a je dobré jí ideálně věnovat 30 až 45 minut denně. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámci skupiny.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

INFORMACE O LEKTOROVI: Šimon Grimmich

Šimon se věnuje meditaci od roku 2009. Absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů a ústraní v ČR i v zahraničí. Od roku 2016 se také věnuje vedení kurzů v této oblasti a dokončil výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit.

Vystudoval filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde se zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuje jako doktorand se zaměřením na zkoumání tradičního a moderního pojetí meditace. Pracuje jako překladatel. Fascinuje ho vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

CO TO JE MINDFULNESS?

Mindfulness, neboli všímavost, můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost jako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

TERMÍNY A PODMÍNKY ÚČASTI:

Termín konání týdenních setkání: Vždy ve čtvrtek (od 28. 3. do 16. 5. 2019) 19:30 – 21:45

Termín konání celodenního setkání: Neděle 28.4. 2019

Místo konání: Rybalka (Rybalkova 55, Praha 10)

 

Výše příspěvku na seminář:

Základní: 5 400 Kč

Zlevněný (studenti, důchodci, matky samoživitelky): 3.600 Kč

 
1 Start 2 Complete

Přihlášení na seminář