IMA

Informace o Institute for Mindfulness-Based Approaches

Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) je nejstarším profesionálním výcvikovým institutem na Evropském kontinentu. Zakladatelka a ředitelka institutu Dr. Linda Lehrhaupt se věnuje výuce programů postavených na mindfulness od roku 1983 (od roku 1993 MBSR) a je v této oblasti pokládána za jednoho z předních světových leaderů. 

 

Více o IMA naleznete zde:

www.institute-for-mindfulness.org

Od svého založení v roce 2001 IMA pořádá profesionální výcviky pro odborníky v oblastech zdravotní péče, mentálního zdraví, vzdělávání, sociální práce, lidských zdrojů a dalších souvisejících oblastí. 

IMA se zaměřuje především na pořádání lektorských výcviků programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) a zejména v Německu (kde i sídlí), Francii, Rakousku, Irsku, Norsku, Polsku a Švýcarsku. V současné době institut realizoval 93 lektorských výcviků s 1900 spokojenými absolventy. 

Hlavní silnou stránkou lektorských výcviků pořádaných IMA je vysoká profesionalita a hluboká zkušenost jeho lektorského a supervizního týmu. Mezi členy týmu patří přední výzkumníci, učitelé a inovátoři v oboru, stejně tak jako hostující učitelé z USA a dalších částí světa. Všichni členové týmu mají mnohaletou osobní praxi mindfulness a rozsáhlé profesní zkušenosti umožňující účinnou integraci praxe mindfulness do profesního oboru, na který se zaměřují (zdravotnictví, business, pedagogika, poradenství, apod.). 

V Německu je IMA uznán jako nezávislý institut pro navazující vzdělávání a doplňující trénink. Nabízené programy jsou oficiálně uznávány a podporovány státními úřady a profesionální asociace finačně dotují své členy, aby mohli tyto programy absolvovat.

Nezávislost IMA zároveň umožňuje, aby tento institut flexibilně reagoval na rychlý vývoj na scéně kolem mindfulness. Vedle pořádání vlastních programů IMA úzce spolupracuje s lokálními mindfulness instituty, zejméně v Rakousku, Norsku, Francii, Japonsku, Polsku a nyní i v ČR. 

Od svého založení v roce 2001 se aktivity IMA značně rozšířily. Vedle kurzů a lektorských výcviků v rámci MBSR institut dále pořádá:

  • Kurzy a lektorské výcviky Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) 
  • Kurzy a lektorské výcviky Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), vytvoření Dr. Erikem van den Brinkem a Fritsem Kosterem
  • Meditační ústraní zaměřené na mindfulness (mindfulness retreats) pro učitele a praktikanty mindfulness.
  • Workshopy zaměřené na prohloubení lektorských či praktických dovedností
  • Supervize pro učitele MBSR, MBCT a MBCL
  • Vedení a rámci meditace pro praktikanty a lektory, kteří požadují další podporu
  • Mezinárodní uznání IMA a podpora mezinárodních vzdělávacích standardů a kritérií

ktorský výcvikový program pod IMA je akreditován u Německé MBSR-MBCT Professional Teachers Association (www.mbsr-verband.org). IMA dodržuje standardy a etickou politiku této asociace. IMA je dále uznáván profesionálními asociacemi učitelů ve Francii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Irsku, Švýcarsku a Rakousku.

V mnoha dalších zemích, kde asociace učitelů doposud neexistují absolventi výcviků pořádaných IMA úspěšně spolupracují v lokálními organizacemi a jejich lektorský certifikát získaný od IMA je uznáván jako profesionální kvalifikace.