MBSR

Informace o programu Mindfulness-Based Stress Reduction

Osmitýdenní kurz Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je světově neuznávanějším a vědecky nejprobádanějším programem mindfulness (všímavosti). Mezi hlavní prokázané efekty patří snížení stresu, zvýšení osobní pohody a spokojenosti a také zlepšení psychického i fyzického zdraví (podrobněji viz níže). Těchto efektů účastníci dosahují již pod dvou měsících účasti v kurzu – při setrvání v osobní praxi mindfulness i po jeho skončení se prohlubují.

MBSR byl vytvořen v roce 1979 Dr. Jonem Kabat-Zinnem a jeho kolegy v rámci Stress Reduction Clinic na americké University of Massachusetts (Department of Behavioural and Preventive Medicine).

Základní kurz MBSR je skládá z osmi pravidelných týdenních setkání (2h 30m) a jednoho celodenního tichého meditačního dne, který probíhá mezi 6. a 7. týdnem kurzu. 

Mezi hlavní praxe programu patří:

 

 • Body scan (meditace všímavého procházení a uvolňování těla)
 • Jemná jóga (vhodná i pro fyzicky méně založení jedince)
 • Meditace v sedě
 • Meditace v chůzi
 • Diskuse ve skupině (mentální a fyzické efekty stresu, péče o sebe, zvládání stresových situací s moudrostí a laskavostí)
 • Všímavý dialog

Program MBSR je dnes úspěšně rozšířen po celém světě v nejrůznějších prostředích a oblastech. Program se zpočátku rozvíjel především v medicínském a klinickém prostředí, dnes je však hojně ve všech ostatních segmentech naší společnosti, zejména v managementu a leadershipu, ve všech úrovních vzdělávání a pedagogiky, programech pro posílení zdraví zaměstnanců, poradenství i koučinku. V Evropě je program vyučován od roku 1990 a od té doby zájem o něj strmě roste a v některých zemích je silně podporován a dotován národními zdravotnickými organizacemi. V posledních letech je tento zájem ve všech sférách značně roste i v České Republice a na Slovensku. Zvýšený zájem o MBSR kromě stovek tisíců spokojených obsolventů odráží především rozmach vědeckých studií, především z oblastí psychologie, neurověd a lékařství.

Mezi nejznámější prospěšné účinky MBSR pro běžného člověka patří:

 • snížení stresu
 • zlepšení soustředění
 • zvýšení pozitivních emocí, regulace nepříjemných emocí, snížení emoční reaktivity
 • snížení úzkosti a depresivních příznaků
 • snížení ruminace (neustálé přemítání neužitečných myšlenek)
 • zlepšení pracovní paměti a pružnosti myšlení
 • zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity, lepší zvládání bolesti
 • zlepšení pracovní efektivity, angažovanosti a motivace
 • zlepšení pociťované kvality života

V případě lektorů a terapeutů má účast v MBSR pozitivní účinky zejména na:

 • zvýšení empatie a soucitu
 • zlepšení poradenských dovedností
 • zvýšení trpělivosti
 • snížení stresu a úzkosti
 • zlepšení účinnosti rozvoje vlastní lektorské / terapeutické praxe

Video od tvůrců MBSR 

Zdroje (přehledové studie):

 • Black, D. S. and Slavich, G. M. (2016). Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1):13–24.
 • Chiesa, A., Calati, R., and Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 31:449–464.
 • Chiesa, A. and Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: A review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary medicine, 15(5):593–600.
 • Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 68:18.1–18.26.
 • Davis, D. M. and Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? a practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48(2):198–208.
 • Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., … and Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3):357–368.
 • Keng, S.-L., Smoski, M. J., and Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6):1041–1056.

Pokud některou z těchto studií chcete zaslat a nebo máte zájem o další libovolné zdroje, stačí nám napsat na events@mindfulnessclub.cz