Otevřený workshop mindfulness (Kami Dvořáková a Anička Reichová)

Přejít k registraci

Srdečně vás zveme na další otevřený workshop mindfulness (všímavosti).

Tentokrát se můžete těšit hned na 2 zkušené lektorky - Kami Dvořákovou a Aničku Reichovou - které propojují praxi všímavosi a laskavosti a psychoterapií. Tématem setkání bude "Všímavá hravost a improvizace." Mindfulness (všímavost) nemusíme rozvíjet jen formou formálních meditací, ale také v pohybu, sebe-vyjádření a hře, tedy ve stylu, který je bližší našemu běžnému fungování.

Vstupné je zdarma. Doporučujeme Vám však včasnou registraci prostřednictvím formuláře níže pro zajištění místa:

Těšíme se na Vás.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼S KÝM?

Kami Dvořáková, Ph.D.

Kami je vývojová psycholožka a věnuje se projektům zaměřeným na podporu psychického zdraví a duševní pohody. Po 10 letech studia a práce v USA se rozhodla vrátit zpátky do Čech a rozvíjet zde zájem o kvalitní preventivní programy ve vzdělávání a dalších společensky významných profesích. Svůj pracovní domov našla na Karlově Univerzitě a Národním ústavu duševního zdraví, kde nyní pracuje na přípravě výzkumně podložených psychosociálních programů pro děti i učitele základních škol.

 

Anička Reichová

Anička vystudovala psychologii na UK v Praze a na francouzské Univerzité Toulouse – Jean Jaurès. Má za sebou 800 hodin tréninku systemické psychoterapie a koučování pod vedením PhDr. Strnada a PaedDr. Mgr. Parmy a také 1200 hodin praxe a tréninku mindfulness vedeného zahraničními učiteli a měsíc strávený v buddhistickém klášteře Amaravati.

"Mindfulness mi umožňuje věnovat Vám skutečně plnou pozornost a díky systemice můžeme jako mocný zdroj využít i taková témata, u kterých byste to nečekali. Ráda provázím lidi na jejich cestách a těší mě být svědkem jejich proměn. Baví mě společně objevovat nové úhly pohledu, zkoumat možnosti a nacházet řešení. Fascinuje mě vzájemné propojení života, myšlení a cítění. Vážím si života a snažím se žít tak, abych na to mohla ráda vzpomínat."

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼CO TO JE MINDFULNESS?

Mindfulness, neboli všímavost můžeme definovat jako schopnost jasněji vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Narůstající počet vědeckých studií uvádí všímavost ako účinnou cestu pro zvládání stresových situací, zlepšení procesu učení, posílení imunity organizmu a zvýšení kreativity.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▼KDY A KDE?

Skautský institut (Staroměstské náměstí 4, 110 00 Praha 1 )

Pátek 7. 12. 2018 v 18:30

Vstupné je zdarma. 

 
1 Start 2 Complete

Registrace na akci