VÝCVIK MBSR

Zde naleznete informace o ročním lektorském výcviku mindfulness MBSR.

Roční lektorský výcvik mindfulness MBSR (ZRUŠENO)

Z důvodu pokračující krizové situace kolem covid-19 jsme se po dohodě s našimi partnery rozhodli lektorský výcvik zrušit. Následující text je proto pouze orientační. Pokud se situace v budoucnu stabilizuje, je možné, že ho opět budeme organizovat – pokud k tomu dojde, bude probíhat v pohobném formátu a za podobných podmínek, které jsou popsány v události níže.

Srdečně Vás zveme na roční lektorský výcvik programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), který je světově nejznámějším a vědecky nejprobádanějším programem mindfulness pro účinné zvládání stresu a zlepšení fyzického i psychického zdraví.

Absolvováním výcviku získáte mezinárodně uznávanou kvalifikaci pro vedení osmitýdenního kurzu MBSR.

Výcvik pořádáme ve spolupráci s Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA), který je nejstarším výcvikovým institutem v oblasti mindfulness v Evropě s celkovým počtem 93 realizovaných lektorských výcviků po celém světě a 1 900 úspěšně proškolených učitelů MBSR. Své lektorské dovednosti budete rozvíjet pod vedením zkušeného mezinárodního týmu certifikovaných senior lektorů, z nichž například Dr. Linda Lehrhaupt (Německo) působí jako lektorka MBSR od roku 1993 a Amir Imani (Indie) mnoho let studoval pod přímým vedením hlavního autora MBSR Dr. Jonna Kabat-Zinna.

Výcvik pořádaný IMA je tedy zárukovou lety prověřené kvality. Zároveň se nám podařilo vyjednat cenové podmínky, které jsou v porovnání s ostatními Evropskými zeměmi velmi příznivé.

Celý výcvik bude simultánně překládaný do češtiny, obdržíte také české výukové materiály. Znalost jazyka tedy není podmínkou účasti.

Hlavním pilířem výcviku je 7 prodloužených víkendů, větší část z nich proběhne v Praze a dva z nich (1. a 3. setkání) proběhne mimo Prahu. První setkání proběhne 3. – 6. 6. 2021.

Registraci na výcvik můžete provést zde:

INFORMACE O LEKTORECH

Máme velikou radost, že vůbec první lektorský výcvik MBSR v ČR přinášíme v prvotřídní kvalitě, podložené mezinárodním týmem zkušených certifikovaných lektorů s mnohaletou lektorskou i meditační praxí, která v u některých z nich přesahuje i do klinické, akademické nebo businessové sféry. 

Linda Lehrhaupt, Ph.D.

Linda Lehrhaupt, Ph.D.

Linda je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) …

Amir Imani, MEd

Amir Imani, MEd

Amir je certifikovaným lektorem (senior certified mindfulness teacher) programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) …

Bernd Langohr, Dr. Med

Bernd Langohr, Dr. Med

Bern působí jako lektor Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) a Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)…

Elise Jansen, B.A.

Elise Jansen, B.A.

Elise je majitelkou Bloom Studia v Oslu (Norsko), kde působí jako učitelka jógy a mindfulness …

Sagra Hannich

Sagra Hannich

Sagra je lektorkou Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) i Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) …

Ingrid van den Hout, M.Sci

Ingrid van den Hout, M.Sci

Ingrid se věnuje školení lektorů mindfulness v rámci programů Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) …

Jean Daniel Rüedi

Jean Daniel Rüedi

Jean je učitel, kouč a terapeut pro jednotlivce i pracovní týmy. Získal doktorát v rámci Technical Science …

CO SI Z VÝCVIKU ODNESETE?

 • Získáte mezinárodně uznávanou kvalifikaci pro vedení základního osmitýdenní kurzu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
 • Své dovednosti budete rozvíjet pod vedením mezinárodního týmu 7 zkušených lektorů. Díky tomu získáte mnoho inspirace a díky jejich rozličné specializaci budete v jednotlivých oblastech (meditace, jóga, práce s účastníky) moci jít více do hloubky, než jak tomu je u výcviků, které vede méně lektorů. 
 • Celý kurz je jasně strukturovaný a transparentní ve smyslu požadavků pro získání lektorské kvalifikace. Více než 90 realizovaných lektorských kurzů a 1 900 proškolených lektorů MBSR je v rámci IMA je zárukou kvalitní a efektivitivní struktury kurzu. 
 • Získáte maximální podporu v tom, abyste rozvinul/a či upevnil/a svoji identitu lektora mindfulness. 
 • Prohloubíte také svoji praxi mindfulness i jógy a naučíte se pracovat se skupinou účastníků. Budete schopni vést druhé vlastním příkladem, odpovídat na individuální potřeby účastníků a efektivně facilitovat skupinu.
 • Mnoho inspirace také získáte i od samotných spolu-účastníků kurzu, mezi kterými bude i řada lektorů mindfulness a jógy, někteří z nich již také školí lektory v rámci jiných programů, ale mají zájem doplnit si lektorskou kvalifikaci MBSR. 
 • Díky ucelené výukové skupině (celá skupina absolvuje všech 7 modulů) i pravidelným učícím se skupinovým setkáním (6 setkání vždy mezi každým modulem) získáte možnost více poznat jednotlivé účastníky kurzu a získat tak cenné kontakty i dlouhodobá přátelství. 
 • Celý kurz i veškeré materiály budou přeloženy do češtiny, neznalost angličtiny tedy není překážkou.
 • Otevřete si bránu k budoucí možnosti stát se senior lektorem MBSR, tedy školitelem lektorů, ke které aktivity IMA a Mindfulness Clubu v ČR dlouhodobě směřují.

OBSAH VÝCVIKU

Celý program výcviku zahrnuje následující prvky:

 • 7 vedených výcvikových modulů skupinových setkání: Hlavním pilířem kurzu je výuka v jedné skupině absolvující všech 7 výcvikových modulů společně se 7 učiteli, kteří se obměňují dle povahy jednotlivého modulu. Celá výcviková skupina je omezena na 28 účastníků.
 • 6 podpůrných skupinových setkání: Setkání proběhnou online mezi účastníky kurzu s slouží jako vzájemná podpora k prohloubení lektorských dovedností.   
 • Vedení vlastního kurzu: V poslední části výcviku nebo krátce po jeho skončení povedete svůj vlastní 8-týdenní MBSR kurz.
 • Individuální supervize: Zúčastníte se minimálně 5-ti individuálních supervizí, které proběhnou online 1-na-1 s jedním z členů lektorského týmu. Supervize vám poskytnou intenzivní podporu v rámci výuky Vašeho vlastního MBSR kurzu.
 • Tvorba vlastních nahrávek: Dostanete podporu k tomu, abyste si vytvořili vlastní skripty a nahrávky všech základní praxí kurzu. 
 • Nácvik praxí: Důkladná praxe a lektorský nácvik všech praxí programu MBSR: body-scanu, jemné jógy, meditace v sedě a meditace v chůzi. Obdržíte detailní instrukce a příležitost trénovat vedení těchto praxí. 
 • Nácvik struktury: Podrobně projdeme strukturu 8-týdenního MBSR, včetně všech témat v praxí v jednotlivých týdnech.
 • Aktuální informace z oblasti MBSR výzkumu: MBSR má za sebou 40 let vědeckého výzkumu, ve kterých je někdy složité se orientovat. Na výcviku obdržíte ucelené informace z této oblasti.
 • Manuál pro lektory MBSR: Obdržíte kompletní manuál lektora MBSR přeložený do češtiny. 

TERMÍNY A TÉMATA VÝCVIKU

Přehled časů jednotlivých modulů výcviku:

 • Modul 1: Čtvrtek 03. 06. 2021 (15:00) – Neděle 06. 06. 2021 (15:00) – Setkání mimo Prahu
 • Modul 2: Čtvrtek 02. 09. 2021 (11:00) – Neděle 05. 09. 2021 (15:00) – Setkání v Praze
 • Modul 3: Čtvrtek 07. 10. 2021 (09:30) – Neděle 10. 10. 2021 (15:00) – Setkání mimo Prahu
 • Modul 4: Čtvrtek 02. 12. 2021 (11:00) – Neděle 05. 12. 2021 (15:00) – Setkání v Praze
 • Modul 5: Čtvrtek 27. 01. 2022 (15:00) – Neděle 30. 01. 2022 (15:00) – Setkání v Praze
 • Modul 6: Čtvrtek 25. 03. 2022 (15:00) – Neděle 27. 03. 2022 (15:00) – Setkání v Praze
 • Modul 7: Pátek    14. 10. 2022 (11:00) – Neděle 16. 10. 2022 (15:00) – Setkání v Praze

Orientační meeting pro zájemce o výcvik: Sobota 9. 1. 2021 (9:30 – 17:00)

Stručný přehled témat jednotlivých setkání

MODUL 1: Společné seznámení v rámci skupiny. Prezentace struktury a obsahu MBSR lektorského výcviku. Nácvik prvního setkání u 8-týdenního MBSR.

Začátek: Čtvrtek 3. 6. 2021, 15:00

Konec: Neděle 6. 6. 2021, 15:00

Místo: Výjezdní setkání mimo Prahu (residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

Probíraná témata a praxe:

  • Úvod do praxe body-scanu: Praktické zkušenosti a teoretické znalosti pro vedení body scanu. Proč učíme body-scan a jaký je smysl jeho praxe? Příprava na výuku body scanu a diskuse potenciálních problémů.
  • Nácvik hlavních prvků prvního setkání 8-týdenního MBSR kurzu 
  • Zorganizujeme podpůrné skupiny a najdete si tréninkového partnera pro společnou práci mezi moduly. 
MODUL 2: Praktický a teoretický úvod do všímavého pohybu (Mindful Movement). Nácvik druhého setkání u 8-týdenního MBSR.

Začátek: Čtvrtek 2. 9. 2021, 11:00

Konec: Neděle 6. 6. 2021, 15:00

Místo: Setkání v Praze (non-residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

Probíraná témata a praxe:

  • Body scan: Reflexe vlastní praxe body-scanu. Hlubší zkoumání role body-scanu v rámci MBSR/MBCT programů. Výměna zkušeností s vedením body scanu. Cesta k vytvoření vlastního body scanu.
  • Úvod do skupinového sdílení (inquiry): nebo-li umění vést zkoumající dialog s jednotlivci i skupinou.
  • Teoretické základy intervencí postavených na mindfulness: Mindfulness v nemocnicích, businessu a školách. Stručný přehled výzkumu v oblasti mindfulness.
  • Nácvik hlavních prvků druhého setkání 8-týdenního MBSR kurzu 
  • Nácvik praxí jógy a všímavého pohybu (V sobotu a v neděli)
  • Podrobnější zaměření se na oblasti všímavého pohybu: Vnímání těla, práce s hranicemi, všímavé dýchání pro posílení přítomnosti, práce s potřebami účastníků.
MODUL 3: Jak učit mindfulness v kontextu MBSR? Základní prvky mindfulness a jógy.

Začátek: Čtvrtek 7. 10. 2021, 9:30

Konec: Neděle 10. 10. 2021, 15:00

Místo: Výjezdní setkání mimo Prahu (residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

Probíraná témata a praxe:

 • Prohlubování a supervize praxe jógy (Čtvrtek)
 • Představení meditace v sedě s příležitostí vést tuto praxi a získat zpětnou vazbu.
 • Reflexe obsahu a struktury meditace v sedě dle MBSR.
 • Klíčové aspekty vedení meditací: představení a zaměření se na potenciální problémy ze strany účastníků i učitelů.
 • Facilitovaná diskuse nad tématem příjemných a nepříjemných zkušeností (téma je na předchozím modulu zadáno jako domácí cvičení).
 • Vstupní požadavky a pohovor s účastníky základního MBSR kurzů, včetně kontraindikací 
 • Diskuse nad vedením vstupních pohovorů do základního MBSR kurzu
 • Nácvik hlavních prvků třetího setkání 8-týdenního MBSR kurzu 
MODUL 4: Stres jako ústřední téma MBSR kurzů - zkoumání motivace do výuky MBSR. Praktické detaily ohledně toho, jak učit teorii stresu v rámci MBSR.

Začátek: Čtvrtek 2. 12. 2021, 11:00

Konec: Neděle 5. 12. 2021, 15:00

Místo: Setkání v Praze (non-residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

Probíraná témata a praxe:

 • Stručný přehled teorie a výzkumu v oblasti stresu, včetně vlivu stresu na nejrůznější onemocnění. 
  • Podrobnější vhled do témat všímavého reagování a vnímání navyklých vzorců chování 
  • Umění dialogu: Práce s všímavých dialogem (mindful dialogue / inguiry)
  • Jak zvládat náročné situace během výuky, zkoumání oblasti embodimentu
  • Vnitřní postoj učitele MBSR v porovnání s ostatními profesemi, např. pedagogika, medicína, poradenství, psychoterapie.
  • Léčivé přínosy mindfulness: Reflexe výzkumu v oblasti efektivity mindfulness především ve smyslu zvládání stresu a emocí.
  MODUL 5: Všímavý den: Zkoumání všímavé komunikace s kontaktu.

  Začátek: Čtvrtek 27. 1. 2022, 15:00

  Konec: Neděle 30. 1. 2022, 15:00

  Místo: Setkání v Praze (non-residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

  Probíraná témata a praxe:

  • Oblast všímavé komunikace (mindful communication) prozkoumáme pomocí cvičení metody Insight Dialogue od Gregoryho Kramera.
  • Umění dialogu: Prohlubování zkušeností v rámci vedení všímavého dialogu (mindful dialogue) skrze praktická cvičení
  • Nácvik hlavních prvků pátého setkání 8-týdenního MBSR kurzu: praktická zkušenost s prací v rámci stresující a všímavý komunikace a dalšími tématy
  • Nácvik vedení celodenního tiché praxe vyučované mezi 6. a 7. týdnem základního MBSR
  • Příprava na výuku vlastního MBSR kurzu
   MODUL 6: Péče o sebe

   Začátek: Čtvrtek 24. 3. 2022, 15:00

   Konec: Neděle 27. 3. 2022, 15:00

   Místo: Setkání v Praze (non-residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

   Probíraná témata a praxe:

    • Nácvik vedení kurzu: Týden 6, 7, 8 základního MBSR kurzu a post-interview budou detailně probrány. Všechna cvičení každého týdne základního kurzu budou zopakovány a bude zde příležitost vyzkoušet si výuku.
    • Mindfulness a emoce: Teoretické a praktické aspekty práce s emocemi v rámci MBSR kurzu. Vedení účastníků ve schopnosti všímavě pracovat s vlastními emocemi. Emoční inteligence učitele MBSR a proč je důležitá.
    • Struktura MBSR kurzu
   MODUL 7: Supervize a diskuse na tématy, která se objevila během výuky MBSR

   Začátek: Pátek 14. 10. 2022, 11:00

   Konec: Neděle 16. 10. 2022, 13:00

   Místo: Setkání v Praze (non-residential) – konkrétní místo ještě bude upřesněno

   Probíraná témata a praxe:

    • Reflexe témat souvisejících s výukou základního MBSR: etika, networking, možnosti kurzů pro absolventy MBSR 
    • Jak o sebe lektor MBSR pečuje: diskuse nad tématem
    • Skupinová reflexe vedených MBSR kurzů členy skupiny: možností supervize a prohloubení témat souvisejících s výukou
    • Závěrečná ceremonie

    

   VSTUPNÍ PODMÍNKY NUTNÉ PRO  ZÁPIS DO VÝCVIKU

   Zde je seznam vstupních podmínek, které potřebujete splnit, abyste se mohli do lektorského výcviku MBSR zapsat. Pokud si nejste některou podmínkou jisti, tak nám napište na events@mindfulnessclub.cz.

    

   Podmínky zahrnují:

    • Úspěšné splnění profesionálního vzdělání nebo tréninkového programu v oblastech mentálního zdraví, medicíny, vzdělání, zdravotní péče, sociální práce, fyzické nebo pracovní terapie, praxe, poradenství, koučink, lidské zdroje, pastorství a další souvisejících profesí. Pokud nemáte profesionální vzdělání, ale máte za sebou dlouhodobější dobrovolnickou zkušenost, dejte nám o tom prosím vědět více detailů. 
    • Meditační praxe: Požadujeme, abyste měli alespoň 1 a půl roku souvislé meditační praxe (Mindfulness, Vipassana, Zen, Shambhala Training, Dzogchen, křesťanská kontemplace, Súfismus, Yoga, a další) předtím, než bude MBSR výcvik zahájen. 
    • Účast na meditačním ústranní (retreatu): Požadujeme účast na alespoň jednom pětidenním retreatu schváleném Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Pokud jste se retreatu ještě nezúčastnil/a, budete o doplnění tohoto požadavku požádáni předtím, než bude zahájen třetí modul výcviku. Důrazně však doporučujeme, abyste ho dokončili před zahájením modulu 1. Pokud si nejste jist/a zvolením vhodného retreatu, napište nám.
    • Pravidelná meditační praxe v sedě
    • Absolvování základního osmitýdenního kurzu MBSR: Požadujeme, abyste základní MBSR dokončili alespoň do zahájení modulu 2 lektorského výcviku. Pokud se pro vás geograficky nemožné základní kurz absolvovat naživo a nebo jste pracovně příliš vytížen/a, můžete kurz absolvovat i online, za podmínek, že bude schválen Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Pokud si nejste jist/a zvolením vhodného retreatu, napište nám.
    • Alespoň základní zkušenost s některým z všímavých přístupů k tělu, zejména  s jógou: Pokud nemáte žádnou zkušenost s jógu a nebo pokud lektoři výcviku vyhodnotí, že vám doplnění zkušenosti v této oblasti prospěje, poprosíme Vás o účast a pravidelném kurzu jógy ve Vašem domácím městě.
    • Minimální věk 30 let: Pokud se vám 29 let a v průběhu kurzu dosáhnete věku 30 let, napište nám prosím.
    • Účast ve vstupním pohovoru nebo orientačním semináři.
    • Podepsání vstupní smlouvy (enrollment contract): tato smlouva slouží především jako ochrana know-how našeho partnera Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Zároveň v ní vyjádříte souhlas s podmínkami, v rámci kterých získáte lektorskou kvalifikaci (viz. níže). 

   PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ LEKTORSKÉ KVALIFIKACE

   Pro získání lektorské kvalifikace lektora základní 8-týdenního MBSR kurzu potřebujete splnit:

   • Odvedete vlastní základní 8-týdenní MBSR kurz po dokončení 6. Modulu výcviku.
   • Absolvujete minimálně pět individuálních supervizí se supervizorem pověřeným IMA v době vedení Vašeho 8-týdenního MBSR.
   • Sepíšete a odevzdáte závěrečnou písemnou práci obsahující reflexi Vašeho 8-týdenního MBSR.
   • Vytvoříte audio verze body scanu, meditace v sedě, józe na zemi a ve stoje ve vlastním jazyce a odevzdáte je společně se závěrečnou prací.
   • Odevzdáte studentskou příručku v jazyce, ve kterém jste učil/a vlastní MBSR kurz.
   • Zúčastníte se všech části výcvikového programu

   CENA VÝCVIKU

   Cena výcviku:
   105 300 Kč

   Celková cena odpovídá ceně 3900 EUR stanovené našim partnerem IMA. Na základě vývoje kurzu EUR / CZK jsme stanovili fixní kurz 27 Kč za 1 Euro. V případě, že kurz se kurz koruny v době konání výcviku bude průměrně pohybovat po hladinou 26,5 Kč jsme připraveni nabídnout drobnou slevu pro dorovnání ztráty z kurzu.

   Úhrada výcviku je rozdělena na 4 části:

   První platbu 8 100 Kč hradíte během registrace do kurzu. Platba zároveň slouží jako nevratná záloha a její úhrada je podmínkou úspěšné registrace do kurzu. 

   Druhou platbu 32 400 hradíte měsíc před zahájením kurzu –  Modulu 1 (do 3. 5. 2021)

   Druhou platbu 32 400 hradíte měsíc před zahájením Modulu 3
   (do 7. 9. 2021)

   Třetí platbu 32 400 hradíte měsíc před zahájením Modulu 5
   (do 21. 12. 2021)

   Kurzovné zahrnuje:

    • Absolvování všech 7 výukových modulů simultánně překládaných z angličtiny do češtiny
    • Absolvování šesti skupinových studijních setkání (vždy mezi výukovými moduly).
    • Manuál pro lektory MBSR v češtině
    • Příručku účastníka výcviku v češtině

   Kurzovné nezahrnuje:

   • Účast na povinném orientačním setkání (orientation meeting), které proběhne 9. 1. 2020 v Praze. Orientační setkání bude stát 1 900 Kč. V případě, že se do kurzu přihlásíte po 9. 1. 2020 bude potřeba absolvovat vstupní interview s jedním z lektorů kurzu za poplatek 50 EUR (pokud v té době ještě bude v kurzu volná kapacita). 
   • Účast na minimálně 5-ti povinných individuálních sezení se supervizorem: Každé setkání stojí 80 EUR a budete ho hradit přímo supervizorovi. 
   • Jídlo a ubytování na výjezdních setkáních (1. a 3. modul): Celkové náklady za oba moduly by neměly přesáhnout část částku 5 000 Kč za obě setkání.
   • Jídlo a ubytování na setkáních v Praze: forma ubytování a stravy na setkáních v Praze je však zcela na Vás. 

   Kromě celkové ceny kurzu 105 300 Kč tedy prosím očekávejte dodatečné náklady za orientační meeting, supervize a ubytování i stravu. Pokud bydlíte v Praze nebo zde můžete přespávat u známých, tak by tyto náklady neměly přesáhnout 18 000 Kč. V případě, že tuto možnost nemáte, tak prosím počítejte ještě s dodatečnými náklady na ubytování v Praze.

   REGISTRACE DO VÝCVIKU

   Pro úspěšnou rezervaci místa ve výcviku je potřeba provést krok 1). Kroky 2) a 3)  jsou nezbytné formality, které slouží k ověření Vaší kvalifkace zůčastnit se výcviku a také k ochraně know-how našeho partnera Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA):

    1) Rezervace místa přes online rezervační systém: Prvním krokem je registrace a úhrada zálohy 8 100 Kč přes náš rezervační systém zde:

   2) Vyplnění účastnického online formuláře: V tomto formuláři Vás pořádáme o vyplnění údajů o Vašich dosavadních zkušenosti s mindfulness, jógou, lektorskou činností, apod. Tyto údaje považujeme za přísně důvěrné a budou sloužit pouze pro účely lektorského týmu. V případě, že se po vyplnění formuláře ukáže, že nemáte dostatečnou kvalifkaci pro účast v kurzu (viz. výše “vstupní podmínky nutné pro zápis do výcviku), tak vám stornujeme registraci a vrátíme první platbu. 

    

   3) Účast na orientačním meetingu a podepsání vstupní smlouvy účastníka: (sobota 9. 1. 2021 v Praze): Na meetingu podepíšete vstupní účastnickou smlouvu (sloužící jako ochrana know-how a souhlas s požadavky pro získání kvalifikace). Na meetingu se blíže seznámíte se strukturou výcviku i 2 hlavními lektory Lindou Lehrhaupt a Amirem Imanim. Bude prostor pro jakékoliv dotazy a připomínky. Orientační meeting má i funkci vstupního pohovoru a je zpoplatněn 1 900 Kč. V případě, že se nebudete moci orientačního meetingu zůčastnit, tak bude potřeba absolvovat individuální vstupní pohovor online s Amirem Imanim za poplatek 50 EUR. 

   4) Nejdéle měsíc před zahájením prvního výcvikového modulu (tedy na začátku května 2021) se Vám ozveme s podrobnějšími informacemi o výcviku a pořádáme Vás o uhrazení druhé platby. 

   Připojte se na facebookové události:

   Veškeré informace o výcviku v původním informační brožuře vydané našim partnerem naleznete zde: