O NÁS

Na této stránce se dozvíte veškeré základní informace o našich aktivitách i o tom, co to je mindfulness.

MINDFULNESS CLUB

NAŠE POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ

Spoluvytváříme všímavou a laskavou komunitu, která přispívá k evoluci vědomí lidstva na základě prověřených přístupů a informací. 

Podporujeme rozvoj a šíření mindfulness (všímavosti), neboli schopnosti plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co ve v něm odehrává. Všímavost je pro nás cestou ke zdravému, radostnému a udržitelnému přístupu k sobě, k druhým i k prostředí, ve kterém žijeme (více info níže)

Jsme nezisková organizace, která sdružuje komunitu praktikujících, lektorů i výzkumníků z oblasti mindfulness v ČR a na Slovensku. Pořádáme semináře, workshopy i konference a šíříme kvalitní informace i postupy, jak rozvíjet mindfulness v současné společnosti.

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

 

 • Pořádáme kurzy, workshopy a víkendové semináře mindfulness a laskavosti a pro širokou veřejnost KALENDÁŘ AKCÍ
 • Organizujeme výcviky pro lektory mindfulness u programů Mindfulness-Based Stress Reducation (MBSR) a
  Relational Mindfulness Training (RMT)
 • Nabízíme workshopy a kurzy na míru pro firmy PRO FIRMY
 • Každoročně organizujeme komunitní konferenci MindfulnessCON a konferenci laskavosti LASkon – KONFERENCE
 • Pořádáme otevřené workshopy a přednášky zdarma – KALENDÁŘ AKCÍ
 • Propojujeme lidi, které mindfulness zajímá, nebo dokonce vnímají mindfulness jako součást svého životního stylu – MC FACEBOOK SKUPINA
 • Budujeme informační portál, kde budete moci nalézt výukové materiály i čerstvé informace o výzkumu – MATERIÁLY

MINDFULNESS 

Mindfulness je schopnost plně si uvědomovat, co prožíváme v přítomném okamžiku. Stovky vědeckých studií prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity a budování kvalitnějších vztahů. V businessu (např. Google, McKinsey), na univerzitách (např. Harvard, Oxford, Berkeley) i ve zdravotnictví – mindfulness dnes pomáhá lidem po celém světě lépe zvládat životní i pracovní výzvy.

Mindfulness (neboli všímavost) můžeme volně definovat jako schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co ve v něm odehrává.

Praxe všímavosti je sekulární (ne-náboženská) a opírá se především o aktuální vědecké poznatky. Stovky vědeckých studií (viz. níže) opakovaně prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity, budování kvalitnějších vztahů i zlepšení psychického a fyzického zdraví. 

Díky své sekulárnosti a praktičnosti je rozvoj všímavosti přístupný pro každého, nezávisle na tom, z jaké kultury pochází nebo jaký systém víry či náboženství vyznává. Ateisté a silně racionální jedinci oceňují reálné a vědecky podložené výsledky praxe mindfulness, nábožensky a spirituálně založeným lidem mindfulness naopak pomáhá prohloubit svůj vztah k nauce, které se věnují. Ať už jsme jacíkoliv, všichni máme společné to, že žijeme život a mindfulness nám pomáhá život lépe vnímat, zvládat a plněji i radostněji ho prožívat. 

 

Mezi hlavní vědecky ověřené efekty mindfulness patří (vědecké zdroje uvádíme níže): 

 • snížení stresu
 • zlepšení soustředění
 • zvýšení pozitivních emocí, regulace nepříjemných emocí, snížení emoční reaktivity
 • snížení úzkosti a depresivních příznaků
 • snížení ruminace (neustálé přemítání neužitečných myšlenek)
 • zlepšení pracovní paměti a pružnosti myšlení
 • zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity, lepší zvládání bolesti
 • zlepšení pracovní efektivity, angažovanosti a motivace
 • zlepšení pociťované kvality života

Díky rozsáhlému rozvoji vědeckých studií i milónům spokojených praktikujících se dnes mindfulness šíří v podstatě ve všech sférách naší společnosti, zejména ve zdravotnictví, businessu, všech úrovních vzdělávání, poradenství i ve věznicích. V rámci businessu byly mezi prvními podporovali mindfulness společnosti jako Google, McKinsey či Intel. Mezi prvními univerzitami pak byly University of Massachusetts Medical School (UMASS), Harvard, Oxford, či Berkeley. V současné době se však setkáme i v České Republice s velkým zájmem o mindfulness ve všech typech společností a na většině univerzit. V rámci Mindfulness Clubu máme s organizací kurzů a workshop v firmách řadu zkušeností, více informací naleznete v sekci pro firmy.

 

Mindfulness se dnes rozvíjí především pomocí vědecky ověřených programů, které mají obvykle formu osmitýdenních kurzů, mezi nejznámější programy, které nabízíme i v rámci Mindfulness Clubu patří: 

  • Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): Nejznámější, nejstarší a vědecky nejprobádanější program mindfulness zaměřený hlavně na zvládání emocí a snížení stresu. V rámci Mindfulness Clubu kurzy MBSR vede Šimon Grimmich.
  • Relational Mindfulness Training (RMT): Osmitýdenní kurz zaměřený na zvládání stresu a zlepšení fungování v mezilidských vztazích a v komunikaci. RMT bylo vytvořeno našimi lektory Marek Vich a Jan Burian. Mezi další lektory programu, kteří působí pod Mindfulness Clubem patří Robert Kučera a Olga Kšírová.
  • Mindful Self-Compassion (MSC) program: Kurz zaměřený na rozvoj sebelaskavosti, tedy schopnosti přistupovat k sobě s trpělivostí a přátelstvím. Kurzy v rámci Mindfulness Clubu vede Kami Dvořáková.
  • Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL): Kurz zaměřený na rozvoj soucitu a laskavosti k sobě i k druhým lidem. V rámci Mindfulness Clubu kurzy MBCL vede Šimon Grimmich.
  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT): Klinicky zaměřený program obdobný MBSR. Kurzy inspirované MBCT občas vede v rámci Mindfulness Clubu Jan Burian. 

Mnohé z kurzů těchto programů pravidelně pořádáme pro širokou veřejnost. Více informací naleznete zde.

 

Zdroje (přehledové studie): 

Black, D. S. and Slavich, G. M. (2016). Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1):13–24. 

Chiesa, A., Calati, R., and Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 31:449–464.

Chiesa, A. and Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: A review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary medicine, 15(5):593–600. 

Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 68:18.1–18.26. 

Davis, D. M. and Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? a practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48(2):198–208. 

Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., Baer, R. A., Brewer, J. A., and Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of Management, 42(1):114–142. 

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., … and Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3):357–368.

Keng, S.-L., Smoski, M. J., and Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6):1041–1056. 

Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., and Dane, E. (2016). Mindfulness in organizations: A cross-level review. The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3:55–81.

Vich, M. (2015). The emerging role of mindfulness research in the workplace and its challenges. Central European Business Review, 4(3):35–47. 

 

Pokud některou z těchto studií chcete zaslat a nebo máte zájem o další libovolné zdroje, stačí nám napsat na events@mindfulnessclub.cz

Poznejte naše lektory a tým Mindfulness clubu

RÁDI BYSTE NÁS PODPOŘILI?

Pokud máte chuť podpořit naše aktivity, tak nám můžete přispět libovolnou částkou na náš transparentní účet 

2001551583 / 2010 (Fio Banka)

Můžete nás také podpočit tím, že se přihlášíte na některou z našich placených akcí.

Patříme také také mezi projekty, které aktivně využívají kryptoměny. Prostřednictvím kryptoměn můžete platit většinu našich placených akcí. I touto formou tedy můžete podpořit náš další rozvoj. Děkujeme.

BTC: 1GiH4cRwDDowfvgSVGnnsRAA5DGSVzSefk
ETH: 0x3517cfa1161d553f57c6d43675df38955b554c9d
LTC: LX7My25d3VgGK7NeVg1YKwKqgYyy8WLBeC