O nás

Mindfulness & Mindfulness Club

Mindfulness je schopnost plně si uvědomovat, co prožíváme v přítomném okamžiku. Stovky vědeckých studií prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity a budování kvalitnějších vztahů. V businessu (např. Google, McKinsey), na univerzitách (např. Harvard, Oxford, Berkeley) i ve zdravotnictví - mindfulness dnes pomáhá lidem po celém světě lépe zvládat životní i pracovní výzvy.

Mindfulness Club podporuje rozvoj mindfulness v ČR a na Slovensku. Sdružujeme zkušené oborníky, pořádáme otevřené semináře i intenzivní tréningové programy, a šíříme aktuální a zajímavé informace z oboru.

Naším hlavním cílem je zpřístupnit kvalitní informace a techniky pro každého. Pravidelně proto pořádáme otevřené workshopy a také přednášky na univerzitách. Účast je vždy zdarma. Stačí se zaregistrovat přijít.

Pořádáme také ucelené, vědecky ověřené tréninkové programy a jednou do roka organizujeme konferenci MindfulnessCON. 

Našim pravidlem je, že minimálně jedna třetina všech akcí, které pořádáme je zcela zdarma a přístupná pro každého. Do budoucna bychom také rádi věnovali 20 % ze zisku našeho projektu do rozvoje všímavosti a meditačích praxí (dotace na retreaty a školení pro zájemce, finanční podpora meditačních center).

Mezi náš hlavní dlouhodobý projekt patří vybudování mindfulness centra v Praze, které bude dostupné pro širokou veřejnost a vytvoří zázemí pro to, aby se učitelé i běžní lidé mohli scházet na jednom místě, vzájemně se inspirovat a posunovat dál ve své praxi.

Naše hlavní aktivity:

  • Přednášky a praktické semináře, které ukazují různé způsoby jak mindfulness rozvíjet. Zaměřujeme se mimo jiné na využití mindfulness při komunikaci a v mezilidských vztazích.

  • Dlouhodobé výcvikové programy mindfulness, které podporují jednotlivce i týmy v dlouhodobém růstu (viz RMT).

  • Organizujeme konference a společenské události, které se týkají mindfulness.

  • Propojujeme lidi, které mindfulness zajímá, nebo dokonce vnímají mindfulness jako součást svého životního stylu.

  • Budujeme informační portál, kde budete moci nalézt výukové materiály i čerstvé informace o výzkumu.

  • Neváhejte se podívat na naše nejbližší akce.

Mindfulness Club také patří mezi projekty, které aktivně využívají kryptoměny. Prostřednictvím kryptoměn můžete platit většinu našich placených akcí. Touto formou také můžete podpořit náš další rozvoj. Děkujeme :)

BTC: 1GiH4cRwDDowfvgSVGnnsRAA5DGSVzSefk

ETH: 0x3517cfa1161d553f57c6d43675df38955b554c9d

LTC: LX7My25d3VgGK7NeVg1YKwKqgYyy8WLBeC

 

Relational Mindfulness Training (RMT)

Relational Mindfulness Training (RMT) je 8-týdenní program, který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v komunikaci a ve vztazích. Hlavním cílem RMT je vytvářet zdravější mezilidské vztahy a díky tomu efektivněji zvládat  každodenní situace doma a i v zaměstnání.

Většina cvičení probíhá ve dvojicích, kde se pomocí strukturovaného dialogu naučíte empaticky naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby.

Osvojíte si metody, které Vám umožní:

  • lépe porozumět tomu, co je důležité pro Vás i pro druhé

  • efektivněji vyjednávat, tak aby všechny strany byly spokojené (win-win)

  • posílit prezentační dovednosti

  • rozvinout schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu

Pokud jste spíše introvertní typ, RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, naše metody Vám pomohou lépe vnímat druhé a překonat potřebu se projevovat. Cvičení ve dvojicích jsou pravidelně prokládána individuálním cvičením všímavosti a relaxací.

Autory RMT jsou Ing. Marek Vich, Ph.D. a Ing. Jan Burian, Ph.D. a rozvoj celého programu je od svého počátku spojen s vědeckým výzkumem na Katedře psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze.  Autoři od počátku vědecky testují účinnost RMT, jedná se tedy o  “science-based“ intervenci. Dosavadní výsledky dvou studií Vich & Lukeš (2016) (in review, N = 66) a  Vich, Lukeš & Burian (odhadem 2017, N = 120) ukazují, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres a vede ke zlepšení mindfulness, empatie, vnímaného štěstí, dovedností spojených s leadershipem a schopností vypořádávat se s náročnými situacemi.

Nové výcvikové skupiny otevíráme zhruba dvakrát do roka a pravidelně pořádáme otevřené semináře, kde si základní metody programu můžete nezávazně vyzkoušet.

Nejbližší termíny RMT seminářů naleznete v sekci akce ZDE